Make your own free website on Tripod.com


Helinä Ahokas


Väverier... The fruits of loom...

Väverier... The fruits of loom...

Jag har alltid haft ett stort behov att göra bilder. En dag, när jultomten vänligt gav mig en vävstol, hade min lycka fullständigt. Först tänkte jag att jag väver bara enkla saker, som mattor, men så småningom gick jag över till bildvävning, Jag har använt olika teknik med vävarna. och ofta det finns en berättelse pä vävarna. Det är väldigt roligt, men ack så tidsgrävande.

I have had an urge of making pictures, one day got a set of looms as a x-mas gift. At first I did simple things like carpets. But soon I started out with images. I have used different technics for my work and quite often the is a story in them. It is a lot of fun, but time consuming.