Make your own free website on Tripod.com


Helinä Ahokas


Händelser i Sverige 1997.Sagotavla.

Ibland känns det skönt att återvända till barndommets sagovärld. Man kan strunta i verkligheten, färg och form. och låta älvorna dansa.


A Tale....

Sometimes it is nice to return to the childhood world of fairy tales, You just forget the reality.