Make your own free website on Tripod.com


Helinä Ahokas


Sommarfest i Dalarna.Jag har känsla att jag har inga rötter på någonstans. Kanske mina rötter hänger i luften och letar efter på passande mark för att rota sig. Men det finns stunder som jag känner mig, nästan att jag är svenska. Såna stunder befinner jag mig ute i sommarängen med många andra där folk har på sig sina vackra folkdräkter, man lyssnar spelmansmusik, som kommer från folksjälen. Sådana stunder är tidlösa, och jag känner mig gränslös.
I have a feeling that I don't have roots anywhere. Perhaps my roots are flying around in the air and looking for some suitable ground to call home But there are times I feel allmost as a swede. Like when I am on a sommer meadows among other people are dressed upg traditional costumes, and listening to traditional folkmusic. Moments like that, are prizeless and I feel as a person without any borders...