Make your own free website on Tripod.com


Helinä Ahokas


Sommar i Orsa.Spelmännen i Orsa.

Folkmusik är musik utan gränser, det kommer från folksjälen. Jag njuter av att lyssna, Men att se musikanterna live, ger dubbel glädje. Orsa Spelmän är välkända över hela Norden, och de har ju spelat till och med vid Kinesiska Muren. Här spelar Orsaspelman i det vackra Orsalandskapet.

Folklore Mucians in Orsa

Folklore music is a music without borders, it orgins from your very soul. I enjoy to listen to it, but to see it performed live is better. The Orsa Spelmän are wellknown over here in Scandinavia, and they have even performed at the Chinese Wall. Here they play against the pictuesque scenery in Orsa.