Make your own free website on Tripod.com


Helinä Ahokas


Naomi Cambell.Jag kan inte låta bli att måla av människor från deras verklighet. Flera decennier har kvinnor burit vatten med såna verktyg ämmänlänget, utan att få någon uppmärksamhet. Hundra tusentals hinkar har de burit. Men tänk om Naomi skulle hämta vatten..... I can't resist to paint people from their reality. Since the age women have carried the water without getting any regonition. Hundreds of thousend of these buckets they have carried. But what happes if the watercarrier would be Naomi....?