Make your own free website on Tripod.com


Helinä Ahokas


Orsasjön.Själens Boning.

År 2000 var mycket regnigt i Sverige, Det bara rengade, rengade, och rengade ,så att vatten nivå i Orsasjön steg kraftigt. Den gav en ny dimension till landskapet. Tallarna vid sjön låg i vattnet och när solen lyste i horisonten. kastade tallarna långa skuggor Jag fick en känsla att jag var i en tempel. Så att det finns en boning för själen även vid Orsasjön.

The Nest Of The Soul

The year 2000 was a rainy one in Sweden, it just kept on raining..., till the Lake Orsa flooded. This gave the scenery a brand new dimension, the pine trees at the waterfront seem to grow out of the water with the sun at the horizon casting long shaows from the trees. I got the feeling that I was in a temple. So there is anest of the soul at the Lake Orsa.